Algemene kinesitherapie en motorische revalidatie

Iedereen met een probleem aan het bewegingsapparaat kan terecht bij Kinesana.

Samen met uw therapeut(e) gaat U aan de slag om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Onmiddellijk postoperatief of bij moeilijkheden om zich naar de praktijk te verplaatsen, kunnen we indien gewenst ook bij u aan huis behandelen.